“A translation is no translation, unless it will give you the music of a poem along with the words of it.”
John Millington Synge

Diensten

Vertalen

Cooper Translations verzorgt vertalingen van het Engels naar het Nederlands en vice versa. Cooper Translations vertaalt onder andere:

  • Juridisch: Algemene voorwaarden, Verklaringen omtrent gedrag (VOG’s), uittreksels (bijv. geboorte- en huwelijksaktes), overeenkomsten, diploma’s en cijferlijsten.
    Zie ook beëdigde vertalingen.
  • Zakelijk: webteksten, brochures, advertenties, tijdschrift- en krantenartikelen;
  • Particulier: (sollicitatie)brieven, scripties, enzovoorts.

Tarieven

Apostille en legalisatie

Voor landen die het apostille verdrag getekend hebben, moet de handtekening van de vertaler worden gelegaliseerd door de rechtbank waar de vertaler is beëdigd. Dit gebeurt middels een apostille stempel. Voor andere landen is ook nog legalisatie van het document zelf vereist. In onderling overleg wordt een afspraak gemaakt met de klant wie deze formaliteiten in orde maakt. Voor een apostille is een bedrag van €20 verschuldigd aan de rechtbank.

Vertalingen

Beëdigde vertalingen

Voor een aantal documenten is het van belang dat deze door een beëdigd vertaler worden vertaald. Denk daarbij aan uittreksels uit het bevolkingsregister, diploma’s, verklaringen omtrent gedrag, visa etc.

Beëdigde vertalingen

Correctie / proofreading

Cooper Translations kan door de klant geschreven teksten redigeren. Dit kunnen zowel Nederlandse als Engelse teksten zijn. De teksten worden gecorrigeerd op grammatica, stijl en idioom. Niet op de inhoud.

Meer over Cooper Translations