Beëdigde vertalingen

Voor sommige instanties is het belangrijk dat uw document wordt vertaald door een beëdigde vertaler. Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) en de plaatselijke rechtbank heeft kunnen aantonen over voldoende ervaring en capaciteit te beschikken om ook officiële documenten te kunnen vertalen. Denk aan documenten waar één foutieve letter, groot verschil kan maken. Bijvoorbeeld: geboorte- en huwelijksaktes, contracten, diploma’s en cijferlijsten, identiteitskaarten, rijbewijzen, verblijfsvergunningen enzovoorts.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Beëdigde vertalingen dienen onlosmakelijk verbonden te worden met het origineel of een scan daarvan. Dat gebeurt middels een ringtang. De vertaler voegt ook een verklaring toe waarin staat dat de vertaling naar eer en geweten heeft plaatsgevonden en een juiste weergave is van het origineel. Tevens wordt er op iedere pagina een stempel en handtekening of paraaf van de vertaler geplaatst.

Stempel

Nadat de vertaler het document heeft vertaald en voorzien heeft van stempels, handtekening en paraaf, wordt het document bij de rechtbank voorzien van een stempel (apostille) waarmee de rechtbank aantoont dat de handtekening van de vertaler is gedeponeerd (geregistreerd staat) bij de rechtbank, en de vertaler bevoegd is beëdigde vertalingen uit te voeren. Voor landen die het apostille verdrag getekend hebben, is zo een stempel voldoende, voor andere landen is er ook nog legalisatie van het document zelf vereist. U kun hier lezen welke landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag.

Oorkonde CooperTranslations