top of page

Beëdigde vertalingen

Sommige juridische documenten (denk aan diverse akten uit het bevolkingsregister en notariële akten (bijv. akte van oprichting) mogen alleen worden vertaald door een beëdigd vertaler. Dat is een vertaler die door de Rechtbank van zijn/of haar woonplaats is gescreend waarna hij/zij de eed aflegt. Vervolgens wordt de beëdigd vertaler geregistreerd in het landelijk Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. Om deze registratie te behouden is een vertaler verplicht zich te blijven scholen. De vertaler moet iedere 5 jaar bewijs van het aantal PE’s (Permanente Educatie punten) overleggen aan het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers zodat de registratie verlengd kan worden.

 

Chantal Cooper heeft de eed afgelegd voor de Rechtbank van Amsterdam (2009) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de voormalige Nederlandse Antillen (2007), en is daarom bevoegd dergelijke vertalingen voor u uitvoeren. 
 

Aan iedere beëdigde vertaling wordt een ‘Translator statement’ toegevoegd waarin door de vertaler wordt verklaard dat deze garandeert dat de vertaling een juiste weergave is van de oorspronkelijke tekst. Daarna worden het brondocument en de vertaling voorzien van stempel, paraaf en handtekening van de vertaler. Afhankelijk van het land en de instantie waar deze vertaling voor bestemd is, plaatst de Rechtbank van Amsterdam indien vereist, een apostillestempel om de handtekening van de vertaler te legaliseren.

 

Doorgaans is voor de hierna genoemde documenten een beëdigde vertaling vereist. Wij verzorgen deze graag voor u.
 

  • Strafrecht: Processen-verbaal, Getuigenverklaringen, Vonnissen, VOG’s;

  • Familierecht: Huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten.

 

 

Werkwijze
 

U doet een offerteaanvraag en levert het te vertalen stuk bij mij aan. Ik neem contact met u op om uw wensen te bespreken. De volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Wat is de sociale en culturele context van de vertaling?

  • Van wie is de aangeleverde tekst afkomstig?

  • Voor wie is de vertaling bestemd?

 

Binnen 24 uur ontvangt u van mij een vrijblijvende offerte met daarin de prijs, levertermijn en afspraken rondom tekst- en vormgebruik, kwaliteitsniveau en het format waarin ik de vertaling aanlever. Na uw akkoord verzorg ik de vertaling volgens de gemaakte afspraken.

 

Uw vertaling
 

U ontvangt foutloze teksten in juridisch jargon. Door mijn opleiding juridisch vertalen en mijn jarenlange ervaring weet ik het juiste jargon te gebruiken in uw juridische documenten.

bottom of page