top of page

Juridische Vertalingen

Onze core business is juridisch vertalen. Juridische vertalingen luisteren heel nauw. Er is geen ruimte voor creativiteit omdat dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie van uw tekst met alle gevolgen van dien. Door de specialisatie juridisch vertalen en ervaring op dit gebied, wordt het juiste jargon gebruikt  voor de juiste interpretatie. Wij vertalen wat er staat.

Het vertalen van (onder andere) de volgende documenten, nemen wij u graag uit handen:
 

  •     Strafrecht: Processen-verbaal, Getuigenverklaringen, Vonnissen, VOG’s;

  •     Ondernemingsrecht: Contracten, Algemene voorwaarden, arbeids-,

           geheimhoudings-, vaststellings-, en andere overeenkomsten, Akten van

           oprichting;

  •     Familierecht: Huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamente

            enz.

U doet een offerteaanvraag en levert het te vertalen stuk aan. We nemen contact met u op om uw wensen te bespreken. De volgende vragen komen daarbij aan bod:
 

  • Wat is de sociale en culturele context van de vertaling?

  • Van wie is de aangeleverde tekst afkomstig?

  • Voor wie is de vertaling bestemd?

 

Binnen 24 uur ontvangt u een vrijblijvende offerte met daarin de prijs, levertermijn en afspraken rondom tekst- en vormgebruik, kwaliteitsniveau en het format waarin de vertaling zal worden aangeleverd. Na uw akkoord wordt de vertaling volgens de gemaakte afspraken verzorgd.

 

Uw vertaling
 

U ontvangt foutloze teksten in juridisch jargon. Door mijn opleiding juridisch vertalen en mijn jarenlange ervaring weet ik het juiste jargon te gebruiken in uw juridische documenten.

bottom of page